De voordelen van Veenglas

Veenglas biedt veel voordelen ten opzichte van een commerciële aanbieder. Dit komt door ons coöperatief karakter. We doen het samen met elkaar en voor elkaar. Dit is vastgelegd in onze statuten. Het belangrijkste stukje er van tref je hieronder aan.

snip uit statuten 600px.jpg

Dit heeft de volgende voordelen:

 1. Leefbaarheid van het gebied
  Door Veenglas wordt de leefbaarheid in ons gebied vergroot. Hiermee doen we iets aan het landelijk bekende probleem van het platte land, de grote trek van met name jongeren, naar de grote stad.
 2. Grotere saamhorigheid
  Door samen iets te creëren werken aan de saamhorigheid in de buurt en vergroten we het contact met elkaar.
 3. Prijs omlaag in plaats van omhoog
  Waar commerciële aanbieders, zeker als er geen alternatief is, de prijzen langzaamaan omhoog schroeven bestaat er bij ons een grote kans dat we de prijzen naar beneden kunnen aanpassen. Of de dienstverlening kunnen opschroeven. We kunnen zelf bepalen wat we met overgebleven geld doen.
 4. Open netwerk
  In het algemeen worden telecomkabels aangelegd door een commerciële partij. Je bent dan letterlijk verbonden, maar vooral ook gebonden, aan die partij. Dat er dan meerdere providers diensten aanbieden is leuk, maar de eigenaar van de kabel “eet altijd mee”. Daarnaast geldt dat als er eenmaal zo een commerciële kabel ligt, er nooit meer een tweede kabel bij komt.
 5. Meer in plaats van duurder
  We kunnen zelf bepalen welke internetsnelheid we willen in ons gebied. Als we meer willen kunnen we dat gewoon inkopen.
 6. Baas in eigen netwerk
  We kunnen zelf bepalen of we ons netwerk gaan uitbreiden met andere toepassingen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het plaatsen van beveiligingscamera’s waarmee we onze buurt in de gaten kunnen houden.
 7. Toekomstbestendig
  We kunnen zelf bepalen of we ons netwerk gaan uitbreiden naar andere wegen. Dit biedt voordelen omdat we dan de vaste kosten kunnen delen over meer leden.
 8. Eerlijk, open en duidelijk
  Als coöperatie hebben de leden veel meer te zeggen over de gang van zaken vergeleken met een commerciële netwerkeigenaar. In een jaarlijks te houden ledenvergadering kan hierover worden besloten.
 9. Veenglas verbindt
  Door samen iets zinnigs te doen wordt de communicatie tussen de bewoners vergroot en de sociale cohesie bevorderd.