Het initiatief
 

Het project

Aansluiten op je eigen apparaten

Merk op dat de hier getoonde afbeeldingen indicatief zijn.

Eerder noemden we dat de glasvezel in je woning wordt aan gesloten op CPE en dat die een aantal Ethernet poorten heeft.

Op deze CPE kun je je eigen apparaten aan sluiten indien ze ook voorzien zijn van een ethernetpoort. Alle routers en alle moderne TV’s hebben reeds een ethernetpoort (of -aansluiting).

De provider zal, als onderdeel van zijn levering, een standaard router en eventueel, afhankelijk van het abonnement, een zogenaamde set-top-box ter beschikking stellen. Dit soort kastjes maken het ethernetsignaal geschikt voor oudere apparaten (TV’s).

Wat als een commerciële kabelaar toch gaat aanleggen?

Die kans is zeer klein. We hebben in de afgelopen tijd veel berichten in de media gezien die gingen over de aanleg van glasvezel in de buitengebieden door commerciële partijen. Achteraf gezien is veel daarvan gebakken lucht gebleken.

Belangrijker nog is dat we ons goed dienen te realiseren dat wanneer een commerciële kabelaar eenmaal een kabel aan gaat leggen in een gebied, er nooit meer een tweede naast komt te liggen. Immers de spoeling wordt dan heel dun voor zo een tweede aanbieder want alle potentiële klanten zijn reeds voorzien. Degenen die wel al zijn aangesloten, zijn dan dus feitelijk overgeleverd aan (de grillen van) die kabelaar. Hij heeft een monopolie, een absolute machtspositie.

Dus: als we als bewoner van het Veenglasgebied dit initiatief nu niet oppakken, dan komt er nooit weer een mogelijkheid.

De overheden


De provincie

Vanuit de provincie wordt er al vele jaren gewerkt om het buitengebied van snel(ler) internet te voorzien. Het is immers een Europese beslissing dat alle inwoners van de EU in 2020 dienen te kunnen beschikken over een internetaansluiting met een snelheid van minstens 30 Mbps. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een garantstellinsregeling waar we als Veenglasgebied helaas niet echt veel aan hebben.

Dit wil niet zeggen dat we niet kunnen rekenen op steun van onze provincie, de steun is er wel degelijk, zij het niet financieel.

De gemeente

Vooropgesteld: de gemeente mag geen glasvezel aan (laten) leggen omdat het geen nutsvoorziening is. Aanleg werkt marktverstorend en dat is wettelijk verboden.

Verder is de gemeente verplicht om de aanleg toe te staan, waarbij er uiteraard wel kwaliteitseisen e.d. gesteld kunnen worden.

Het enige wat de gemeente verder nog kan doen is:

  1. Vergunningen verlenen (uiteraard liefst zo snel mogelijk).
  2. Advies geven, voor zover dat ons zou kunnen helpen.
  3. Subsidie geven voor bijvoorbeeld opstartkosten.
    Dit laatste zijn we aan het proberen, dus misschien gaat dat nog lukken. Hoge bedragen zullen dat echter niet worden, dus we zijn helemaal of grotendeels op onszelf aangewezen.
  4. Een gesprek aangaan met een andere partij.
    We weten dat het e-fiber initiatief is gestrand - iets wat Veenglas al verwacht had.

Veenglas is echt bijzonder

Bedenk dat veel bovenstaande initiatieven een commercieel karakter zullen hebben, waarbij – zeker in de toekomst – we altijd duurder uit zullen zijn dan met Veenglas.

Verder hebben we met Veenglas meer zeggenschap.

Als we zouden kiezen voor een draadloze oplossing of gaan kiezen voor een van de alternatieven van de diverse overheden, dan zullen we daar voor altijd aan vastzitten – zeker als het een kabel betreft. Er zal namelijk nooit meer een extra kabel bij komen (omdat dat commercieel niet haalbaar is) en als je eenmaal gewend bent geraakt aan de hoge snelheden, dan wil je nooit meer terug.

Toekomst van TV

In het nabije verleden hebben we kunnen constateren dat andere partijen als de standaard kabelaars zorgen voor de distributie van content (de televisie en radioprogramma’s). Via internet kunnen we nu al luisteren naar radioprogramma’s van over de gehele wereld. Met de opkomst van partijen als Netflix, Spotify en anderen is dit verder algemeen geworden.

Maar ook deze laatsten worden op hun beurt weer ingehaald. Zo kondigde Disney aan dat het een eigen streaming-dienst zal gaan opzetten zodra de overeenkomst met Netflix beëindigd is.

Zie hier voor het gehele artikel.

 

In de toekomst zal de rol van de eigenaren van de content, de televisieprogramma’s en rechthebbenden van muziekstukken een grotere rol gaan spelen. De rol van de kabelaars wordt daardoor minder en daarmee ook hun inkomsten.

Bestaande kabelaars

Zowel in 2017 als in 2018 zijn de prijzen van de internetaansluitingen omhoog gegaan.
De volgende afbeeldingen tonen dit:


Meer op internet over het prijsbeleid van de kabelaars kun je vinden op de volgende links:
https://www.pricewise.nl/blog/telecom-wordt-duurder/
https://www.pricewise.nl/blog/prijsverhoging-telecom-2018/
https://www.bright.nl/nieuws/artikel/3930911/prijzen-internet-en-tv-omhoog-bij-bijna-alle-aanbieders
https://radar.avrotros.nl/nieuws/detail/tarieven-internet-en-tv-gaan-omhoog/