Het initiatief
 

Details en definities

 Welke provider(s)?

We zijn blij met een Provider die graag met ons de exploitatie wil gaan doen. Ook hebben we met meerdere Communication Operators goede contacten. Ondanks dat ons netwerk op zich niet echt groot te noemen is.

We kiezen er voor - uit concurrentieoverwegingen - de namen van deze dienstverleners nog niet bekend te maken. Van de alles-in-een-aanbieder weten we dat er een pakket gelijkwaardig aan een normale provider beschikbaar is met 51 TV-kanalen 62 radio-kanalen.

Testrapport is tevens onderpand voor financier

Indien je niet kiest voor een participatie (en dus niet direct geheel mede-eigenaar bent geworden), is het testrapport (zie ook de vorige pagina onder "Samenwerking") als onderpand aan de financier van Veenglas ter hand gesteld.

Verhuizen, zonder participatie 

Indien je niet participeert door de eenmalige storting, betaal je dus elke maand 20 euro meer dan iemand die dat wel doet. Met dit geld wordt een lening die de coöperatie aangaat afgelost en tegelijkertijd neemt jouw eigendom toe. Ongeveer zoals de volgende figuur dit uitbeeldt.

Figuur 5: Opbouw van mede-eigenaarschap

Als je dus gaat verhuizen is het van belang de volgende bewoner te wijzen op de door jou opgebouwde waarde in de coöperatie en dat hij er goed aan doet jouw lidmaatschap over te nemen, dan wel voort te zetten. De nieuwe eigenaar is hier echter niet toe verplicht.
Indien je wel participeert door de eenmalige storting, betaal je dus elke maand netto 20 euro minder dan iemand die dat niet doet. Gedurende de jaren ontvang je je inleg dus terug. Ongeveer zoals de volgende figuur dit uitbeeldt.

 Verhuizen, mét participatie  

Figuur 6: Opbouw van mede-eigenaarschap

Als je gaat verhuizen gaat dit recht over op de volgende bewoner. Het is dus van belang de volgende bewoner te wijzen op het door jou gestichte voordeel (de opgebouwde waarde) in de coöperatie. Het is financieel misschien niet zo’n grote waarde in vergelijking met die van het huis, maar het is zeker een flink voordeel dat de nieuwe bewoners gaan genieten.

Provider

Ook wel service provider of aanbieder van diensten genoemd en afgekort tot SP, is een partij die internet, telefonie of televisie (of een combinatie hiervan) aanbiedt. Het aanbod kan per jaar of soms per maand bijgesteld worden in omvang en tarief.

Communication Operator

Ook wel de “belichter” genoemd en afgekort tot CO, is een bedrijf dat een netwerk werkend houdt. Het heeft contacten met de providers en met de netwerk-eigenaar. Hij wordt door de eigenaar aangesteld voor een bepaalde termijn en plaatst apparatuur (routers en modems) in de centrale POP-kast en bij de abonnees thuis. Deze apparatuur heeft een levensduur van 3 tot 5 jaar en maakt dat er licht door de vezels gaat lopen.

Network Operator

Afgekort tot NO, is de eigenaar van het netwerk. Van het passieve deel dat vele tientallen jaren meegaat. Veenglas is daar een voorbeeld van.

Backhaul-locatie

Deze term wordt gebruikt voor de plaats in (of nabij) ons verzorgingsgebied waar we een koppeling maken met een te huren verbinding naar een groot internet knooppunt in Amsterdam. 


<-- Hoe komen we er