Het initiatief
 

Samenvatting

  1. Veenglas doen we met zijn allen, voor ons allen.
  2. Elk lid is mede-eigenaar van het gezamenlijke netwerk en je kunt alleen lid van de Veenglas zijn als je mede-eigenaar bent (door de overeenkomst te tekenen).
  3. Er is keuze in diensten (alléén internet of alles-in-één) en de abonnementsprijs is alleszins redelijk.
  4. Er zijn 2 manieren zijn om lid te worden: 
    a) eerste inleg van € 475, te beschouwen als jouw aandeel in de aanlegkosten. Het uitgebreide alles-in-één-abonnement is dan €69.= per maand, of:
    b) eerste inleg van € 3000, te beschouwen als jouw aandeel in de aanlegkosten gecombineerd met een inleg eigen vermogen. Op je abonnement ontvang je, als tegenprestatie, elke maand € 20 euro retour.
  5. De opbrengst, de eventuele winst van de coöperatie, is voor ons allemaal gezamenlijk.