Het initiatief
 

Giften aan Veenglas

Je kunt een gift doen aan Veenglas om de lopende kosten te dekken. Je kunt dan denken aan:

  • Kosten voor de notaris.
  • Kosten van de website (€8 per maand).
  • Kosten van druk- en kopieerwerk.
  • Kosten van adviseurs.

Tot voor kort werden alle kosten door de bestuursleden uit eigen zak betaald, maar na een paar keer een oproep te hebben gedaan zijn de volgende leden zo genereus geweest om een gift te doen:

Frank Aarts
Stefan Slijkerman
Jurrien Baretta & Bart Boosman
Pé Borst
Ed Niele
Johan van Diepen
Sjaak Weel en fam. Staal
D. Boosman

Als je ook een gift wilt doen, dan kun je dit overmaken naar de penningmeester op rekening NL71RABO3176198787 t.n.v. Mick Duin.


Alvast onze hartelijke dank!