Het initiatief
 

Het Bestuur en de adviseurs

Voorzitter

: René Balvers

Groenedijk 1

rene.balvers@veenglas.nl

0653 797 767

Secretaris

: Ruud Duin

Groenedijk 8

ruud.duin@veenglas.nl

0626 192 533

Penningmeester

: Mick Duin

Groenedijk 8

mick.duin@veenglas.nl

0619 462 812

Bestuurslid

: Frank Aarts

Berkmeerdijk 19

frank.aarts@veenglas.nl

0653 836 422

Adviseur

: Hans van Breugel

Kerkweg 17A

gerritsentina@gmail.com

0653 327 563

Adviseur


: Walter van Giesen

Kerkweg 9

wfcvangiesen@gmail.com

0622 461 816

De groepsmailbox van het bestuur is: bestuur@veenglas.nl. Een email hiernaar wordt door alle bestuursleden ontvangen.

Alle activiteiten voor Veenglas worden uit naam van de coöperatie uitgevoerd.
De coöperatie bestaat uit alle leden, inclusief het bestuur.
De overkoepelende stichting is opgericht als juridische bescherming zodat de coöperatie eigendom van de leden blijft.